Fotokeramika - bojenje i fotomontaža

Bojenje - Ukoliko iz crno bele fotografije treba dobiti kolor sliku za spomenike primenjuje se bojenje slike. To se radi sa određenim grafičkim programima na računaru i dobijaju se odlični rezultati. Takodje je moguća promena garderobe i popravka oštećenih slika.