Cenovnik porcelanskih slika

OVALNE SA RUBOM
Dimenzija
Crno-bele
Kolor
9 x 11 cm
15 EUR
25 EUR
11 x 14 cm
17 EUR
30 EUR
14 x 16 cm
20 EUR
35 EUR
16 x 19 cm
25 EUR
45 EUR
19 x 22 cm
35 EUR
55 EUR
;
OVALNE BEZ RUBA - ELIPSE
Dimenzija
Crno-bele
Kolor
9 x 12 cm
17 EUR
30 EUR
11 x 15 cm
20 EUR
35 EUR
13 x 18 cm
25 EUR
40 EUR
15 x 20 cm
35 EUR
55 EUR
18 x 24 cm
45 EUR
65 EUR
20 x 28 cm
60 EUR
100 EUR
24 x 30 cm
75 EUR
125 EUR
30 x 40cm
100 EUR
170 EUR

ČETVRTASTE BEZ RUBA
Dimenzija
Crno-bele
Kolor
9 x 12 cm
17 EUR
30 EUR
11 x 15 cm
20 EUR
35 EUR
13 x 18 cm
25 EUR
45 EUR
15 x 20 cm
35 EUR
60 EUR
18 x 24 cm
50 EUR
70 EUR
24 x 30 cm
80 EUR
130 EUR
30 x 40 cm
110 EUR
180 EUR

OBLIK KUPOLE
Dimenzija
Crno-bele
Kolor
9 x 12 cm
20 EUR
35 EUR
11 x 15 cm
25 EUR
45 EUR
19 x 29 cm
70 EUR
115 EUR

OBLIK SRCA
Dimenzija
Crno-bele
Kolor
8 cm
15 EUR
30 EUR
10 cm
20 EUR
35 EUR
12 cm
25 EUR
40 EUR
15 cm
35 EUR
55 EUR
20 cm
45 EUR
75 EUR
25 cm
60 EUR
100 EUR

OKRUGLE
Dimenzija
Crno-bele
Kolor
6 cm
10 EUR
30 EUR
9 cm
15 EUR
35 EUR
12 cm
20 EUR
40 EUR
15 cm
30 EUR
50 EUR
20 cm
45 EUR
70 EUR
25 cm
55 EUR
95 EUR

OBLIK PERGAMENTA
Dimenzija
Crno-bele
Kolor
9 x 15 cm
35 EUR
55 EUR
9 x 18 cm
35 EUR
55 EUR
11 x 22 cm
45 EUR
65 EUR
13 x 23 cm
45 EUR
65 EUR
15 x 27 cm
55 EUR
80 EUR
15 x 31 cm
60 EUR
90 EUR
18 x 37 cm
70 EUR
105 EUR

OBLIK KNJIGE
Dimenzija
Crno-bele
Kolor
15 x 19 cm
45 EUR
70 EUR
16 x 22 cm
47,5 EUR
75 EUR
16 x 25 cm
50 EUR
80 EUR
17 x 21 cm
47,5 EUR
75 EUR
20 x 24 cm
70 EUR
100 EUR
24 x 30 cm
80 EUR
120 EUR
28 x 31 cm
100 EUR
150 EUR
30 x 36 cm
110 EUR
170 EUR
34 x 37 cm
120 EUR
190 EUR

Ukoliko želite zajedničku sliku (dve osobe), cena se povećava 5 EUR za crno-bele slike ili 10 EUR za slike u boji. Za bojenje crno-bele fotografije cena se povećava 10 EUR. Cena poštarine se dodaje na cenu slika i ona zavisi od udaljenosti poručioca. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.