Slanje fotografija internetom

Uputstvo za slanje slika internetom

Fotografije skenirajte u rezoluciji 300 dpi. Ako želite sliku na porcelanu 11x15 cm, to znači da visina slike mora biti 15 cm, i to samo kadar koji treba da bude na pločici. Na skeneru prvo obeližite deo fotografije koji želite, podesite rezoluciju i veličinu slike i skenirajte.
Dobijenu sliku pošaljite na naš e-mail u JPG formatu.

e-mail: fotokeramikars@gmail.com