Fotokeramika - knjiga

Knjiga - Na njima se takođe rade slike za spomenik sa pozadinom i tekstom. Koriste se i za sam tekst kada ga ima puno, tako da klasično pisanje slova na spomeniku nije izvodljivo, zbog nedostatka prostora.