Fotokeramika - kupole i minijature

Kupole su takođe zanimljiv oblik slika za spomenike, mada za njh nema ramova u ponudi.

Minijature su slike na porcelanskim pločicama malih dimenzija i koriste se uglavnom u zlatarstvu za izradu privezaka. Obično su to slike svetaca na porcelanu. Takodje izrađujemo vizit karte na porcelanskim pločicama pravougaonog oblika i u obliku pergamenta, koje koriste kamenoresci.