Fotokeramika - pergament

Pergament - Na njima se izrađuju slike za spomenik koje pored lika imaju uklopljenu pozadinu i tekst. Mi smo prikazali nekoliko pergamenata, a mogu biti urađeni sa bilo kojom pozadinom.