Izrada slika na porcelanu

Fotokeramika je vodeća firma za izradu slika za nadgrobne spomenike. Za ovih 18 godina od kako postojimo četiri puta se menjala tehnologija izrade fotografija na keramici i porcelanu. Uvek smo bili prvi u promeni i usavršavanju novih tehnologija.

- Prvi način izrade slika na porcelanu bio je najkomplikovaniji. Tada smo pravili emulziju (kalijum bihromat, gumiarabika, alkohol med, šećer) koju smo izlivali na pravougaona stakla i sušenjem dobijali tanak sloj koji je bio foto-osetljiv. Fotografije su preslikavane fotoaparatima i kamerama i posle retuširanja pravili smo pozitiv film. Takav film se stavljao na staklo i posle osvetljavanja stakla boja se nanosila vatom i neosvetljeni delovi su prihvatali boju. Takva slika da bi se prelivala rastvorom kolodijuma i etra i stvarao se tanak film koji je prenosio sliku. Na slike prenete na pločice se nanosio flus i slike su se pekle na 900 stepeni. U sledećem pečenju se nanosilo tečno zlato i peklo na nešto nižoj temperaturi.

- Drugi način je znatno olakšao proizvodnju jer se emulzija više nije pravila ručno nego smo je kupovali i nabavljali iz jednog malog mesta pored Pariza. Ta emulzija je bila mnogo stabilnija i vlaga iz vazduha nije imala preveliki uticaj na nju. Emulzija se direktno nanaosila na porcelanske pločice. Kada se emulzija osuši pozitiv filmovi su direktno stavljani preko i osvetljavani. Dalji postupak je ostao isti.

- Treći način, koji se i danas koristi za izradu slika na porcelanu, je Cromalin. Cromalin i Matchprint tehnologija se u grafičkoj industriji koristila za izradu probnih otisaka. Cromalin je koristio boju u prahu i on je mogao da se prilagodi našim potrebama. Mi smo koristli fotokeramičke boje (oksidi metala) koje mogu da izdrže velike temperature i da budu neosetljive za UV zračenja i tako daju dugotrajnost slikama za spomenike. Sa ovom tehnologijom dolazi do naglog povećanja izrade kolor slika za spomenike. U prethodnim tehnikama smo ručno bojili slike, tako da je kvalitet bo dosta lošiji, izrada dugotrajna, cena visoka.

- Četvrti način je korištenje specijalno prepravljenih štampača i naročito prilagodjenih boja za ovu vrstu posla. Poslednje dve tehnologije se najčešće koriste danas za fotografije za spomenike. Sve tehnike su za krajnji cilj imale sledeće: napraviti fotografiju, sliku na porcelanu koja je trajna za dugi niz godina. Uvek se koriste boje oksidi metala i ako je pravilno ispečena i imala dobru glazuru svaka tehnika je davala izvanredne slike i njihova trajnost je večna. Slike koje izblede nisu pravilno urađene, a i sam kvalitet porcelana određuje tajnost. Mi smo sigurni u ono što radimo i dajemo trajnu garanciju na slike za spomenike koje su izrađene u našoj firmi.