Slike za spomenike

Ovalne sa rubom

Bohemija je oblik pločica porcelana koji se ranije pretežno koristio. Specifičan je po tome što slike za spomenik imaju uzdignut rub i na njegovoj unutrašnjoj strani se ispisuje zlatna linija. Koristi se tečno zlato 12% koje pečenjem dobija sjaj.

Dimenzije ovalnih slika:
7 x 9 cm
9 x 11 cm
11 x 14 cm
14 x 16 cm
16 x 19 cm
19 x 22 cm

Kliknite ovde za kompletan cenovnik slika

Elipse bez ruba

Ovo je slika za spomenik koja se najviše koristi. Fotografija na njima može da bude do same ivice pločice ili da ostane beli rub, da se uradi zlatna linija i sl. Veoma su pogodne za ukopavanje u spomenike, a takođe za ovaj oblik postoji najveći broj ramova: mesinganih, hromiranih, pozlaćenih i prohromskih.

Dimenzije elipsi:
7 x 9 cm
9 x 12 cm
11 x 15 cm
13 x 18 cm
15 x 20 cm
18 x 24 cm
20 x 28 cm
24 x 30 cm
30 x 40 cm

Kliknite ovde za kompletan cenovnik slika

Pravougaone

Pravougaone pločice za spomenike takođe mogu da se rade do same ivice pločice, da ostane beli rub, da se uradi zlatna linija i sl. Nisu pogodne za ukopavanje u spomenike zato što je teško ispolirati uglove a takođe za ovaj oblik postoji dosta ramova: mesinganih, hromiranih, pozlaćenih i prohromskih. Pravougaone slike za spomenike se mogu uraditi kao i knjige, slika, tekst, pozadina i ova izrada je jeftinija zbog manje cene porcelana.

Dimenzije pravougaonih slika:
7 x 9 cm
9 x 12 cm
11 x 15 cm
13 x 18 cm
15 x 20 cm
18 x 24 cm
24 x 30 cm
30 x 40 cm

Kliknite ovde za kompletan cenovnik slika

Srce i krug

Srce i krug su oblici porcelanskih pločica koji se takođe koriste za nadgrobne spomenike. Mogu biti u različitim dimenzijama, a postoje i ramovi za njih.

Dimenzije - srce:
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
25 cm
Dimenzije - krug:
6 cm
9 cm
12 cm
15 cm
20 cm
25 cm

Kliknite ovde za kompletan cenovnik slika

Kupole i minijature

Kupole su takođe zanimljiv oblik slika za spomenike.

Minijature su slike na porcelanskim pločicama malih dimenzija i koriste se uglavnom u zlatarstvu za izradu privezaka. Obično su to slike svetaca na porcelanu. Takođe izrađujemo vizit karte na porcelanskim pločicama pravougaonog oblika i u obliku pergamenta, koje koriste kamenoresci.

Dimenzije kupola:
9 x 12 cm
11 x 15 cm
19 x 29 cm

Kliknite ovde za kompletan cenovnik slika

Pergamenti

Na pločicama u obliku pergamenta izrađuju se slike za spomenik koje pored lika imaju uklopljenu pozadinu i tekst. Mogu biti urađeni sa bilo kojom pozadinom i oblikom slike.

Dimenzije pergamenta:
9 x 15 cm
9 x 18 cm
11 x 22 cm
13 x 23 cm
15 x 31 cm
18 x 37 cm

Kliknite ovde za kompletan cenovnik slika

Oblik knjige

Na pločicama u obliku knjige se takođe rade slike za spomenik sa pozadinom i tekstom. Koriste se i za sam tekst kada ga ima puno, tako da klasično pisanje slova na spomeniku nije izvodljivo, zbog nedostatka prostora. Po želji naručioca može se uraditi bilo koja pozadina, tekst i oblik slike.

Dimenzije knjiga:
15 x 19 cm
16 x 22 cm
16 x 25 cm
17 x 21 cm
20 x 24 cm
24 x 30 cm
28 x 31 cm
30 x 36 cm
34 x 37 cm

Kliknite ovde za kompletan cenovnik slika

Pravougaone sa tekstom

Dimenzije pravougaonih sa tekstom:
7 x 9 cm
9 x 12 cm
11 x 15 cm
13 x 18 cm
15 x 20 cm
18 x 24 cm
24 x 30 cm
30 x 40 cm

Kliknite ovde za kompletan cenovnik slika

Efekat rama

Efekat rama je moguće uraditi na svakoj slici za spomenik. On je urađen sa samom slikom i nema nikakvo zadebljanje, to jest ravan je sa fotografijom. Može se dodati na bilo koju dimenziju i oblik pločice.

Bojenje i fotomontaža

Ukoliko iz crno bele fotografije treba dobiti kolor sliku za spomenike primenjuje se bojenje slike. To se radi sa određenim grafičkim programima na računaru i dobijaju se odlični rezultati. Takodje je moguća promena garderobe i popravka oštećenih slika.