Grafička priprema

Fotokeramika poseduje najsavremeniju opremu. Za pripremu i obradu fotografija i slika koristimo Apple Macintosh računare, osvetljivače filma Screen Katana i Agfa Accuset 1000, rotacioni skener Crosfield, nekoliko ravnih skenera i raznih štampača.