Fotokeramika - efekat rama

Efekat rama je moguće uraditi na svakoj slici za spomenik. On je urađen sa samom slikom i nema nikakvo zadebljanje, to jest ravan je sa fotografijom.