Fotokeramika - srce i krug

Srce i krug su oblici porcelanskih pločica koji se takođe koriste za nadgrobne spomenike. Mogu biti u različitim dimenzijama, a postoje i ramovi za njih.